Important:

Autentificare  \/ 
x
sau
 Use Facebook account  Use Google account
Înregistrare  \/ 
x

sau
 Use Facebook account  Use Google account

Primaria Municipiului MoinestiUnitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Moinesti, a publicat e site-ul propriu un anunt privind organizarea in data de 27.09.2012 a unui concurs pentru ocuparea functiei de conducere contractuale de sef serviciu, gradul II, Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011, documentele necesare pentru inscrierea la concurs fiind urmatoarele:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesare;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae;
  • alte documente relevante de atestare a cunostintelor (certificate, atestate,recomandari,etc).

Toate documentele solicitate mai sus vor trebui prezentate atat in original cat si copie.

Pentru mai multe detalii si bibliografie, accesati site-ul Primariei Moinesti.

Moinesteanul.ro

Serviciu oferit via CComment

Vezi și...

Nu am găsit alte articole pe această temă


Locale

Criza deșeurilor la Moinești

Primăria din Moinești bună de plată în cazul crize…

Deși și-a pus speranțele într-o decizie favorabilă a instanțelor de judecată, Primăria din Moinești a pierdut procesul cu ADIS (asociația de salubrizare a primăriilor din județ), prin care...

Regionale

Calitate apă potabilă

Administrația Naționala „Apele Române” atențion…

Conform comunicatului, Administrația Naționala „Apele Române” efectuează în prezent activități de întreținere necesare pentru siguranța structurii de rezistență la nivelul Barajului La...